Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu

Data dodania: sobota, 01 luty 2020 16:48
Dodał: Administrator
komentarze: 0 (dodaj komentarz)

Zarząd Klubu PGKS Frassati Fajsławice informuje, że w dn. 16.02.2020 r. o godzinie 16:00 w budynku Urzędu Gminy Fajsławice odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Klubu z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia, stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Sekretarza Zgromadzenia.
3. Uchwalenie porządku obrad Zgromadzenia.
4. Wybór komisji:
a) wniosków i uchwał;
b) skrutacyjnej.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu za rok 2019.
6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej za rok 2019.
7. Udzielenie absolutorium dla Zarządu Klubu za rok 2019.
8. Dyskusja oraz podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia kwoty składek członkowskich na rok 2020;
b) ustalenie głównych kierunków działalności Klubu na rok 2020.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

zobacz zawiadomienie

Komentarze

Dodaj swój komentarz